Ana içeriğe atla
Fizyoloji A.D.
Fizyoloji A.D.
Fizyoloji A.D.

Fizyoloji Anabilim Dalı

 

Fizyoloji,  vücudun hücrelerden dokulara, organlara, organ sistemlerine  kadar bir bütün oluşturan insan bedeninin  işleyiş mekanizmalarını inceleyen bir temel tıp alanıdır. Bu bağlamda fizyoloji, sadece vücudun işleyişini değil aynı zamanda değişen dış koşullara uyumunu da inceler.

Bir taraftan fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimler ile tıp arasındaki bağlantıyı oluşturan fizyoloji; öte yandan anatomi, histoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, psikoloji, ekoloji gibi birçok farklı alanlarda elde edilen bilgiler ile sıkı ilişki içinde gelişmektedir. Tüm bu alanlarda bilimsel yöntemlerle yapılan deneylerin sonuçlarına dayanarak günümüzde hızla artan bilgiler yepyeni fizyolojik yaklaşımların ortaya çıkmasına katkı sağlamaktadır.

Fizyoloji bilgi birikimi, vücut yapılarında işlevsel bozulma olup olmadığının anlaşılması ve bir bozulma varsa bunun hangi yollarla meydana geldiğinin tespitini neden-sonuç ilişkisi içerisinde aydınlatılmasını kolaylaştırır.

Anabilim Dalımız fakültemizin eğitim-öğretime başladığı 2020 yılında Temel Tıp Bilimleri bünyesi altında kurulmuştur. Anabilim Dalı başkanlığı Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Mis tarafından yürütülmektedir.

Tıp Fakültemiz bünyesinde eğitim ve araştırma amaçlı kullanılan bir fizyoloji laboratuvarı bulunmaktadır. Labortuvarımızda elektrokardiyografi, elektroensefalografi, elektromiyografi kayıt teknikleri başta olmak üzere; solunum ve duyu fonksiyonu gibi farklı fizyolojik testlerin, hayvan deneylerinin ve  temel kan ölçümlerinin yapılması için gerekli donanım mevcuttur.

Fizyoloji Anabilim Dalı olarak esas hedefimiz, modern fizyolojinin bilimsel ve teknolojik gelişmelerini yansıtan bilgi ve becerileri öğrencilerimize aktararak mesleki ufku geniş, bilgi olarak donanımlı ve bilimsel yeniliklere açık hekimler yetiştirmektir.

İletişim

Tel.0850 850 2735-

Fax. E-mail: arel@arel.edu.tr