Ana içeriğe atla
Tarihçe
Tarihçe
Tarihçe

Tarihçe

İstanbul Arel Üniversitesi 06.03.2012 tarih ve 20.12-04 no’lu senato toplantısında tıp fakültesi kurulmasının uygun görüldüğüne dair karar alınmış ve mütevelli heyetine sunulmuştur. İstanbul Arel Üniversitesi 06.03.2012 tarih ve 20.12-02 sayılı Kemal GÖZÜKARA başkanlığındaki toplantıda senatonun tıp fakültesi kurulma kararı mütevelli heyetçe uygun görülmüş ve onay alınmak üzere Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına arz edilmiştir.

İstanbul Arel Tıp Fakültesinin kurulması,  Milli Eğitim Bakanlığının teklifleri üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre Bakanlar Kurulunca 14.03.2016 tarihinde kararlaştırılmış ve resmi gazetenin 2016-8700 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanlığına 22.04.2016 tarihiyle Prof. Dr. Enver DURAN atanmıştır. Tıp Fakültesinin Dekanlığına 28.04.2021 tarihiyle Prof. Dr. Mustafa Cem UZAL atanmıştır ve dekan olarak görevini sürdürmektedir. 

2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Memorial Bahçelievler hastanesi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Halen ortak projeler yürütülmektedir ve öğrencilerimize staj imkanı sağlanmıştır.