Ana içeriğe atla

Duyurular

Öğretim Elemanları Alınacaktır
Öğretim Elemanları Alınacaktır
Öğretim Elemanları Alınacaktır

T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Rekrlüğünden;

ÖĞRETİM ELEMANLARI ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte/ksekokul lümlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine kseltilme ve Atanma netmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında netmelikhükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" blığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör kadrolarına bvuracak adaylar; Bvuru dilekçelerine, K formatında özgmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ve bilimsel çaşma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.

Doçent kadrolarına bvuracak adaylar; Bvuru dilekçelerine, K formatında özgmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ve bilimsel çaşma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek

İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına bvuracak adaylar; bvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), K formatında özgmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ve bilimsel çaşma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Ofisine ileteceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Arrma Görevlisi kadrolarına bvuracak adaylar; Fakülte/ksekokula hitaben yazacakları dilekçelerine, istenen belgeleri ekleyerek aşağıda belirtilen adreslere teslim edeceklerdir.

Öğretim Görevlisi ve Arrma Görevlisi Bvurularında İstenen Belgeler; - Bvurdukları lüm a, ilan tarihi, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe, (Dilekçeler bvuru yapılan Fakülte/ksekokul/Meslek ksekokulu Dekanlığına/Müdürlüğüne hitaben yazılacaktır) - Özgmiş, (YÖK Formatında) - ALES belgesi ilgili puan türünden 70 puan , - Yabandil sınav belgesi kseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabandil sınavından:YabanDilde Eğitim Veren Programlara bvurularda 85 dil puanı .Der program bvurularında 50 puan, - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomalar, e-devlet mezun belgesi ve varsa doktora öğrenci belgeleri, - Onaylı lisans Transkripti, - fus cüzdanı fotokopisi, - 1 Adet vesikak fotoğraf, - Varsa ilgili alanda bilimsel çaşmalarını kapsayan dosya.

Başvuruların Yapılacı Adres ve İrtibat Telefon Numarala

Adres: T. C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerlkesi, "Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K 34537 Tepekent-Büyükçekmece / İST

İlan detayları ve kadrolar için dökümanı indirebilirsiniz